Information

Sedan flera år tillbaka saknar vi en lokal styrelse i ert område och ingen som ansvara för LH-lokalerna. Nu har det gjort att vi stängd för uthyrning.

Nu har AB Nynäshamnbostäder tröttnat på det inte finns någon styrelse i ert område och fört fram att man vill att LH-lokalerna avvecklas.

Detta kommer medföra att ni som boende i Lokala Hyresgästföreningen Sorunda inte kommer ha tillgång till någon lokal i framtiden.

Därför undrar vi om det finns några personer som är intresserade att bilda en ny styrelse i området, för att rätta kvar lokalen eller i andrahand kan bli Husombud.

För att bilda en styrelse behövs det minst tre personer ordförande, kassör & en ledamot. Får vi inte hopp en styrelse skulle man kunna tänka sig en tillfällig lösning med Husombud.

Husombud innebär att man är kontaktperson till oss i Hyresgästföreningen Nynäshamn och man deltar i förhandlingsarbetet. Husombudet kommer också vara ansvarig för uthyrningen av lokalerna.

Personer som är intresserade kan kontakta oss i Hyresgästföreningen Nynäshamn på tfn 070 697 27 44.

Vi behöver senast den 3 april fått veta om några intresserad annars kommer lokalerna avvecklas.

Med vänliga hälsningar

Hyresgästföreningen Nynäshamn